De Hotelclassificatie in Nederland

Vragen van Hoteliers

 

Waarom betalen hotels nu voor de hotelclassificatie?

Tot 1 januari 2015 betaalde u jaarlijks de wettelijke heffing aan het bedrijfschap horeca en catering. Deze bestond uit een basisheffing, een loonsomheffing en een bestemmingsheffing. Door opheffing van het bedrijfschap is deze heffing komen te vervallen. Daarvan bekostigde het bedrijfschap de activiteiten voor de hotelclassificatie. Die activiteiten heeft Hotelsterren overgenomen sinds 1 januari 2015. Daar hebben we een nieuwe organisatie voor opgezet die kennis heeft van de Nederlandse en Europese classificatiesystemen, die zorg draagt voor overleg met de Europese organisatie en KHN, voor het uitvoeren van de bezoeken, enquêtes en het administreren van deelnemers. We publiceren sinds 1 januari 2015 uw gegevens op onze website en naar derden. Onze inkomsten staan onder toezicht van Koninklijke Horeca Nederland. De kosten zijn voor de meeste hotels gelijk of lager dan in het verleden.

Levert Hotelsterren deze informatie ook aan boekingssites?

De verzending van de informatie over de officiële sterclassificatie van hotels aan deze partijen wordt in januari 2017 hervat. Om hotels niet onnodig in verlegenheid te brengen hebben we het einde van de transitieperiode en inschrijving door hotels afgewacht. De partijen waaraan we deze publiek beschikbare informatie actief zullen leveren omvat met name Booking, Trivago, Expedia, ANWB, Zoover, HRS en diverse andere partijen. 

Waar is het factuurbedrag op gebaseerd?

Het factuurbedrag is gebaseerd op het aantal slaapplaatsen dat uw hotel biedt en een eventueel lidmaatschap van Koninklijke Horeca Nederland. Leden van KHN genieten een ledenkorting. De lidmaatschapsbedragen vindt u op ons tarievenoverzicht voor het kalenderjaar 2017.

Waarom brengt Hotelsterren een nieuw sterrenschild in rekening?

We gaan over naar nieuwe sterrenschilden omdat we omschakelen van het verplichte systeem naar het nieuwe vrijwillige systeem. Zo kan de gast zien dat een hotel met een nieuw schild meedoet. De oude schilden worden daardoor herkenbaar als niet-geldig. De oude schilden worden ingenomen door Hotelsterren. 

Wanneer wordt mijn nieuwe sterrenschild aan mij toegezonden?

De nieuwe sterrenschilden zijn op voorraad. Nog geen sterrenschild ontvangen? Dat kan afhankelijk zijn van een classificatiebezoek, neem even contact met ons op

Ik ben wel lid van KHN, maar op de factuur is de ledenkorting niet verwerkt, wat nu?

Neem dan even contact met ons, stuur een bericht naar info@hotelsterren.nl en vermeld daarin uw KHN lidmaatschapnummer, het teveel berekende bedrag wordt dan aan u  gecrediteerd.

Hoe kan ik de vermelding van mijn hotel op Hotelsterren aanpassen?

U kunt de naam, foto's, beschrijving en contactgegevens van uw hotel door ons laten wijzigen. Stuur uw verzoek naar ons en we passen de informatie zsm aan.

Wat is nu het verschil tussen Keuzenormen, Basisnormen, Verplichte ("mandatory") normen en alle andere normen?

De Nederlandse Hotel Classificatie kende een onderscheid tussen keuzenormen en basisnormen per stercategorie. 2016 was het overgangsjaar van de Nederlandse naar de Europese hotelclassificatie (lees hier meer daarover). In de Europese classificatie is er sprake van Verplichte ("mandatory") normen per stercategorie, die net als de basisnormen een minimale basis garanderen van faciliteiten van een sterrenhotel. Alle overige normen zijn vrij te kiezen door een hotelier en geven de benodige punten om een bepaald sterrenniveau te halen.