De Hotelsterren

Waar staan de sterren van een hotel precies voor?
Hotelsterren zijn een manier om hotels in verschillende klassen in te delen. In principe gaat deze indeling van 1 tot 5 sterren waarbij 5 het hoogst haalbare is. De sterren worden in de meeste Europese landen bepaald door een onafhankelijk organisatie. In Nederland is dit Hotelsterren, een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland. Hotelsterren toetst Nederlandse hotels na aanmelding en vervolgens wordt deze toetsing elke 4 jaar herhaald. Alle hotels die in Nederland worden geclassificeerd door onze adviseurs ontvangen daarna een nieuw sterrenschild.

Voor de verschillende categorieën gelden verplichte basisnormen waaraan elk hotel moet voldoen. Met andere woorden; hoe hoger het aantal sterren des te meer algemene services en faciliteiten het hotel haar gasten minimaal moet bieden.

Infographic criteria Hotelsterren

De linker kolom toont de faciliteiten en diensten die aanwezig moeten zijn in een 1 ster hotel. De kolom hiernaast (voor 2 sterren hotels) laat zien aan welke extra faciliteiten en diensten een hotel moet voldoen bovenop de eisen voor een categorie 1 ster. Een 3 sterren hotel moet voldoen aan de eisen van de categorie 1 ster hotel, 2 sterren hotel én de eisen in de kolom 3 sterren hotel enzoverder.

 

Download hier het PDF bestand met de infographic.

Uitgebreide classificatie normen

Download hier de volledige norm 2020-2025