Tarieven

Onze tarieven om deel te nemen vindt u hier. De tarieven gelden voor 2019.

Tarieven Deelname Hotelsterren

Bij deelname gaat het hotel akkoord met facturatie volgens deze punten:

Voor leden van de KHN
Bij 1 tot 49 bedden 150 euro per kalenderjaar
Bij 50 tot en met 99 bedden: 210 euro
Bij 100 bedden en meer: 260
Classificatiebezoek * 250 euro per keer
Nieuw Sterrenschild ** 50 euro

Alle tarieven zijn exclusief BTW en per hotel.

Voor niet leden van de KHN
Bij 1 tot 49 bedden 180 euro per kalenderjaar
Bij 50 tot en met 99 bedden: 250 euro
Bij 100 bedden en meer: 310
Classificatiebezoek * 300 euro per keer
Nieuw Sterrenschild ** 50 euro

Alle tarieven zijn exclusief BTW en per hotel.

* Classificatie bezoek is verplicht tenminste 1 keer in 4 jaar tijd. Bezoek vindt in elk geval plaats:
Zodra 4 jaar verstreken zijn na uw laatste classificatie
Bij nieuwe inschrijving

* Een vrijblijvend adviesgesprek is mogelijk, u kunt onze adviseurs ter plekke uitnodigen voor een eerste inventarisatie tegen gelijke kosten als een classificatiebezoek.

** Een nieuw schild (geel-blauw) is verplicht bij deelname.

Hotels die nieuw toetreden tot de sterrenclassificatie betalen vanaf het moment van aanmelden een pro rato deel van het deelnamebedrag per kalenderjaar.